Ogłoszenia


XIX Niedziela Zwykła - 07.08.2016

1. Przeżywamy dzisiaj XIX niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego.

2. W tym tygodniu wspominamy:

-w poniedziałek (08.08) św. Dominika, prezbitera
- we wtorek (09.08) święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy
- w środę (10.08) święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
- w czwartek (11.08) święto św. Klary, dziewicy

3. W poniedziałek 15 sierpnia przypada w Kościele Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwana świętem Matki Bożej Zielnej. W naszej parafii i świątyni będziemy przeżywali główny odpust parafialny. Bardzo prosimy grupy parafialne o zaangażowanie się w te uroczystości przez niesienie feretronów i baldachimu. Prosimy ministrantów na godz. 12.00 do służenia i asysty. Na każdej Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów. W związku z dekoracją kościoła na odpust, bardzo prosimy o przyniesienie kwiatów, ozdobnych liści jak ktoś ma w ogródku w czwartek na godz. 9.00. Uroczystą Sumę odpustową odprawi O. Eugeniusz Augustyn Opat klasztoru ojców Cystersów w Wąchocku.

4. Zachęcamy także do czytania "Gościa Niedzielnego"


31.07.2016 – KATECHEZA 258
UCZYNEK MIŁOSIERNY: WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ

     Tłem tego uczynku miłosiernego są znamienne miejsca w Biblii, które zwiastują więźniom wolność, jak choćby zapowiedź Jezusa: "abym [ ... ] więźniom głosił wolność" (Łk 4,18), co jest przywołaniem słów proroka Izajasza: "zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę" (Iz 61,1). A także inne miejsca, które zapraszają do pamięci o uwięzionych, jak gdyby się było towarzyszem ich uwięzienia, jak to poleca List do Hebrajczyków: „Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele" (Hbr 13,3), nie zapominając o Psalmie 142,8 w którym czytamy: "Wyprowadź mnie z więzienia". Podstawowym odniesieniem są jednak słowa Jezusa: "byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie" (Mt 25,36). Nic dziwnego zatem, że w Nowym Testamencie zaznacza się szczególną relację między członkami wspólnot chrześcijańskich i braćmi uwięzionymi z powodu wiary, o czym przypominają słowa Jezusa: "będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień" (Łk 21,12). W tym kontekście List do Hebrajczyków zwraca się do adresatów w słowach: "Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą" (Hbr 10,34).

Ważnym wzorem jest to, że wspólnota przez modlitwę wstawienniczą jest blisko Piotra, którego uwięziono: "Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga" (Dz 12,5). Ze swej strony Paweł wyraża chrześcijanom z Filippi wdzięczność za bliskość, gdy jest uwięziony, jak też za otrzymaną pomoc (por. Flp 1,13-17; 2,25; 4,15-18). Oczywiście duszpasterstwo, które zwraca uwagę na więźniów, powinno zwracać się także ku ich rodzinom, udzielając im wsparcia, aby mogły jak najlepiej towarzyszyć i pomagać więźniom.w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

w dni powszednie: 7.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

Program Regionalny

Nazwa Projektu:

"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich
w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów
w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."