Ogłoszenia

VI Niedziela Wielkanocna - 1.05.20161. Dzisiaj rozpoczyna się miesiąc maj, zapraszamy więc na nabożeństwa majowe do Matki Bożej codziennie o godz. 18.00.

2. W tym tygodniu wspominać będziemy:

- w poniedziałek (02.05) św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
- we wtorek (03.05) Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Msze święte w tym dniu jak w niedziele.
- w środę (04.05) św. Floriana, męczennika
- w piątek (06.05) święto św. Apostołów Flipa i Jakuba

3. We wtorek przypada 4 dzień nowenny przed świętem św. Antoniego z Padwy

4. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie grupy Religijno-Potriotycznej

5. Od poniedziałku do środy przypadają dni modlitw o urodzaje, tzw. dni krzyżowe.

6. W piątek rozpocznie się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św.

7. W przyszłą niedzielę, która jest Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego odbędzie się zbiórka do puszek przed kościołem na organizację Światowych Dni Młodzieży.

8. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej:

- w I Czwartek modlimy się w intencji powołań
- w I Piątek powierzamy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, wyjazd do chorych od godz. 8.00. Wystawienia po Mszy św. nie będzie.
- w I Sobotę oddajemy się pod opiekę Matce Bożej. Po Mszy św. różańca już nie będzie ponieważ nabożeństwo majowe ofiarujemy w intencji Ojczyzny.

9. W poprzednie lata dzień 1 maja był w naszym kościele dziękczynieniem za osobę i pontyfikat Jana Pawła II. Ponieważ dzisiaj mamy niedzielę całodziennej adoracji nie będzie, ale każdy z nas niech osobiście podziękuje Panu Bogu za tego wielkiego naszego rodaka. Powierzajmy się także Jego wstawiennictwu przed Bogiem.

10. Komitet inicjatywy ustawodawczej "Stop aborcji" zwraca się z prośbą o poparcie projektu w sprawie całkowitej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Projekt ten można poprzeć wpisując się na listę, która będzie wyłożona w salce (wejście od strony kościoła) dnia 3 maja w uroczystość Królowej Polski. Trzeba podać Imię, Nazwisko, adres i pesel. Do 15 maja można także wpisać się na tę listę w zakrystii.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016
26-31 lipca 2016


1. Powoli zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Zapraszamy na comiesięczne spotkania organizacyjne w każdy pierwszy piątek miesiąca po mszy św. wieczorowej do parafii św. Marcina. Zaangażować się mogą ludzie młodzi ale i starszych również zapraszamy do aktywnego udziału. Zapraszamy również do zaangażowania się w działalność poszczególnych grup wolontariatu które obejmują sekcje: sportowa, językowa, kulturalna, medyczna, żywieniowa, muzyczna, liturgiczna. Wolontariusze przechodzą odpowiednie szkolenia oraz biorą bezpośredni udział w przygotowaniu oraz obsłudze ŚDM których pierwsza część odbywa się w diecezjach a w tym również i w naszej parafii. Dla obu Parafii i Miasta Opatów jest to wydarzenie bardzo ważne. Przyjedzie do nas grupa 200 osób z zagranicy których nasze parafie będą gościły. W związku z tym zaistniała konieczność zakwaterowania przyjezdnych gości. W związku z tym zachęcamy do czynnego włączenia się w przygotowanie SDM przez zakwaterowanie pielgrzymów i udzielenie im gościny w swoim domu. Za tydzień przy wyjściu ze świątyni na stoliku będą deklaracje dla tych którzy mogliby i chcą przyjąć do domu gości. Prosimy nie kierować się nieznajomością języka czy innymi przeszkodami. Najważniejsze jest aby z ludzkiej życzliwości użyczyć w dniach od 20 lipca /dzień przyjazdu/ do 25 lipca /dzień wyjazdu/ noclegu oraz zapewnienia śniadania obiadu i kolacji pielgrzymom. Chętni którzy pobiorą deklarację proszeni są aby dostarczyć je wypełnione do Ks. Proboszcza do końca marca.

2. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na dofinansowanie naszej młodzieży na wyjazd do Krakowa z Ojcem świętym w tym czasie i będą rozdawane za darmo gazetki informacyjne o ŚDM 2016.

3. Przypominamy jednocześnie, że aby uzyskać wstęp do sektorów na mszę św. dla osób które chcą jechać na spotkanie z Papieżem nie ma możliwości organizowania tego indywidualnie. Na spotkanie z Papieżem można się udać tylko w grupach zgłoszonych tylko i wyłącznie przez parafię. Zatem jeśli ktoś jest chętny na wyjazd do Krakowa na Eucharystię z Ojcem Św. musi zapisać się w swojej parafii, która przekazuje dane do Kurii w Sandomierzu a tam informacja idzie dalej do organizatorów. Aby zapisać się na wyjazd należy zgłosić się do kancelarii podać Imię i Nazwisko, PESEL, Adres i Tel.. Orientacyjny koszt uczestnictwa w ŚDM w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem w Krakowie wynosi 150 zł/ w tym: opłacona komunikacja miejska w Krakowie, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma/ +ok. 30 zł koszty przejazdu z Opatowa do Krakowa. Przy zapisach należy uiścić 50 zł celem zaliczki.

4. Zachęcamy także do słuchania w najbliższym czasie audycji Radiowych w Radiu Opatów w którym młodzież będzie informować o postępach w pracach oraz będzie dawała świadectwa związane z przygotowaniem do ŚDM 2016. Audycje będą transmitowane w niedzielne poranki


24.04.2016 – KATECHEZA 244:

CO TO ZNACZY, ŻE MODLITWA MA WYMIAR WSPÓLNOTOWY?

     Zwieńczeniem siedmiu uczynków miłosierdzia względem duszy jest modlitwa za żywych i umarłych. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że jest to synteza, bo modlitwa jest darem Boga w Jego relacji z człowiekiem: "Modlitwa - czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie - jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli" (KKK 2560). Więc można powiedzieć, że "Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie" (KKK 2564), i dlatego podtrzymuje wszystkie uczynki miłosierdzia.
     W tradycji chrześcijańskiej napotykamy wątek przewodni pozwalający zrozumieć znaczenie modlitwy i jej relacji do życia. W słynnych dwóch poleceniach z Reguły św. Benedykta, która naznaczyła całą duchowość, nie tylko monastyczną, ale i powszechną, słyszymy: "Ora et labora - módl się i pracuj". Postępując w tym duchu, św. Ignacy Loyola następująco wyjaśnił to podwójne polecenie: "Módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracujcie tak, jakby wszystko zależało od was" (KKK 2834). Ten uczynek miłosierdzia uwydatnia "obcowanie świętych" w Kościele, o którym Katechizm Rzymski z XVI wieku mówi: "Żaden prawdziwy chrześcijanin nie posiada nic, czego nie powinien uważać za wspólne ze wszystkimi innymi [ ... ] Wszyscy zostali ustanowieni dla dobra pozostałych" (por. 1 Kor 12; Ef 4). Chodzi zatem o łączność, wspólnotę członków Kościoła zarówno tych pielgrzymujących jeszcze po ziemi, jak i tych zażywających szczęścia w niebie, przy czym i jednych, i drugich nazywa się "świętymi", ponieważ zostali ochrzczeni.


Projekt Partnerski XI Zakonów


W związku z planowanymi uroczystościami
w dniu 4 czerwca w Klasztorze OO. Bernardynów w Opatowie: inauguracją Projektu Partnerskiego XI Zakonów na XI wieków chrześcijaństwa w Polsce oraz ogłoszeniem Akcji Miłosierdzia, serdecznie zapraszamy wystawców z województwa świętokrzyskiego, związanych ze sztuką sakralną, rzemiosłem, rękodziełem, zdrową żywnością, produktami naturalnymi i ekologicznymi.

Więcej informacji oraz zapisy pod nr tel.: 608 866 666.


w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

w dni powszednie: 7.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

Program Regionalny

Nazwa Projektu:

"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich
w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów
w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."