Ogłoszenia


II Niedziela Adwentu - 04.12.2016


1.
Jak co roku trwa w Kościele akcja" Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". W związku z tym rozprowadzane są świece "Caritas", które można nabyć w zakrystii, lub u ministrantów przed kościołem. Cena świecy to 5 zł.

2. W tym tygodniu będziemy wspominać w liturgii: - w środę (7.12) św. Ambrożego biskupa i doktora Kościoła. - we czwartek (8.12) Uroczystość Niepokalanego poczęcia Najśw. Maryi Panny, do której przygotowujemy się przez odprawianie nowenny. Msze św. w tym dniu z kazaniami będą o godz. 9.00 i 17.00. Następnie rozpocznie się oktawa tej uroczystości. Powierzajmy się Matce Bożej, która jest szczególną Patronką Adwentu. Serdecznie zapraszamy.

3. Akcja Katolicka zbiera ofiary do skarbonki z napisem " Świąteczna paczka" pod chórem na świąteczne paczki dla ubogich rodzin naszej parafii.

4. W nadchodzącym tygodniu brat Piotr będzie kontynuował roznoszenie opłatków wigilijnych w naszej parafii.

- jutro, w poniedziałek - na ulicach: Ćmielowskiej i Widok
- we wtorek - na ulicy Lipowskiej
- w środę - na ulicach: Mickiewicza i Szpitalnej
- w czwartek - na ulicach: Żeromskiego, Reja, Miłosza i Konopnickiej
- w piątek - na ulicy 1Maja, wzdłuż głównej drogi prowadzącej do Lublina
- w sobotę - na ulicy 1 Maj - bloki

Roznoszenie opłatków będzie od godz. 15.30, a w sobotę od godz. 9.00.

5. Informujemy, że spowiedź przedświąteczna w naszym kościele będzie w czwartek 22 grudnia.

6. Dzisiaj przed kościołami zbierane są ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na wschodzie. Za każdą ofiarę bardzo dziękujemy.

7. Codziennie o godz. 17.00 w Adwencie zapraszamy na "Roraty"

8. Za miesiąc 6 stycznia będziemy przeżywali święto Trzech Króli. W tamtym roku po raz drugi został zorganizowany w Opatowie pochód Trzech Króli. Także w tym dniu będzie miał miejsce taki pochód. Już dzisiaj zwracamy się z prośbą do wszystkich, rodziców, młodzieży i dzieci, aby w różnych strojach przez siebie zrobionych wzięli w nim udział. U nas będzie msza o godz.12.00 i po niej procesyjnie udamy się na rynek, aby tam wspólnie z kolegiatą i urzędem miasta uczestniczyć w tym wydarzeniu.

9. W zakrystii jest do nabycia książka pt." Egzorcyzm w walce z demonami", która przedstawia zagrożenia działania złego ducha, a także walka z nim poprzez sakramenty i modlitwę w codziennym życiu.

10. W tamtą niedzielę rozpoczął się w naszym klasztorze dekanalny kurs przedmałżeński. Spotkania odbywają się w niedziele o godz. 16.00. Jak na razie bardzo mało osób się zapisało a taki kurs jest obowiązkowy, dla tych, którzy mają zamiar zawrzeć w przyszłości sakrament małżeństwa. Często zdarza się, że takie pary szukają gdzie są takie spotkania, ale już jest za późno.

11. W przyszłą środę (07.12) po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie grupy religijno-patriotycznej

12. W ramach katechezy parafialnej w przyszłą niedzielę (11.12) po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

13. Z przykrością informujemy, ze w nocy z czwartku na piątek jacyś wandale przewrócili i mocno uszkodzili figurę św. Jana Nepomucena. O tym fakcie została powiadomiona policja. Będzie tam postawiona dopiero wtedy jak przejdzie renowację.


04.12.2016 R. - KATECHEZA 275:
CO NA TEMAT ATEIZMU MÓWI SOBÓR WATYKAŃSKI II

     Papież Jan XXIII w swoim nauczaniu wskazał na możliwość dialogu wierzących z niewierzącymi i wzywał do życzliwości wobec ateistów, do poszanowania przez chrześcijan godności każdej osoby ludzkiej, mimo konieczności odrzucenia jej poglądów. Także papież Paweł VI, choć poddał krytyce ateizm doktrynalny i protestował przeciw naruszaniu wolności religijnej przez „ateizm walczący”, dostrzegał jednak u ateistów pewne wartości i zachęcał do współpracy z nimi w życiu społecznym.
     Sobór Watykański II ostrzegał przed ateizmem jako doktryną zgubną dla człowieka, a „świadomy wagi zagadnień, jakie ateizm wznieca, oraz wiedziony miłością ku ludziom”, uważał, że przyczyny współczesnego ateizmu należy poddać poważnemu i głębszemu zbadaniu (por. „Gaudium et spes”, 21). W swoim nauczaniu Sobór stwierdza: „Kościół, chociaż odrzuca ateizm całkowicie, to jednak szczerze wyznaje, że wszyscy ludzie, wierzący i niewierzący, powinni się przyczyniać do należytej budowy tego świata, w którym wspólnie żyją; a to z pewnością nie może dziać się bez szczerego i roztropnego dialogu. Boleje więc Kościół nad dyskryminacją wierzących i niewierzących, którą niesprawiedliwie wprowadzają niektórzy kierownicy państw, nieuznający zasadniczych praw osoby ludzkiej. Dla wierzących domaga się wolności działania, aby wolno im było w świecie budować również świątynię Bogu. Ateistów zaś przyjaźnie zaprasza, by otwartym sercem rozważali Ewangelię Chrystusową. Kościół bowiem jest doskonale świadomy tego, że to, co on wieści, idzie po linii najtajniejszych pragnień ludzkiego serca, gdy broni godności powołania ludzkiego, przywracając nadzieję tym, którzy zwątpili już o swoim wyższym przeznaczeniu. Jego orędzie, dalekie od pomniejszania człowieka, niesie dla jego dobra światło, życie i wolność...”w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

w dni powszednie: 7.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

Program Regionalny

Nazwa Projektu:

"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich
w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów
w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."