Ogłoszenia


VI Niedziela Wielkanocna - 21.05.2017


1.
Dzisiaj VI Niedziela Wielkanocna. Od dzisiaj do środy są dni modlitw o urodzaje. Po południu na wioskach naszej parafii poświęcenie pól. W Wąworkowie o godz. 13.00, w Adamowie, w Porudziu, w Zochcinie i Zochcinku o godz. 15.00. Prosimy aby ktoś przyjechał po kapłanów. Na Sumie będzie poświęcenie odnowionej figury św. Jana Nepomucena. Wczoraj zakończyła się nowenna przebłagalna za profanację tej figury. Zostanie ona umieszczona w tym tygodniu tam gdzie stała. Bardzo serdecznie dziękujemy dwom rodzinom, które sponsorowały odnowienie tej figury. Dziękujemy także tym, którzy złożyli ofiary indywidualne na ten cel. Za te ofiary zostaną odnowione kielichy mszalne.

2. W tym tygodniu wspominamy w liturgii:
- we wtorek (23.05) święto rocznicy poświęcenia bazyliki św. Ojca Franciszka z Asyżu.
- w środę (24.05) Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
- w piątek (26.05) św. Filipa Nereusza, prezbitera.

3. Przyszła niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej parafii będziemy przeżywać na Sumie o godz. 12.00 uroczystość Pierwszej Komunii świętej dzieci z klas III Szkoły Podstawowej. Obejmijmy ich naszą szczególną modlitwą.

4. We wtorek 7 dzień nowenny do św. Antoniego z Padwy, a w piątek rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego.

5. W piątek obchodzony jest także Dzień Matki. Wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. Nie zapominajmy też o matkach, które Bóg odwołał do wieczności.

6. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek przed kościołem na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.

7. Został już zakończony remont zakrystii. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za ofiary złożone na ten cel tak indywidualne jak i na tacę i za pomoc w remoncie. Szczególnie dziękuję p. Edwardowi Urbańskiemu za wszelkie prace wykonane przy tym remoncie, panu prezesowi Gospodarki Komunalnej Grzegorzowi Gajewskiemu i jego zastępcy za wszelką pomoc i życzliwość dla naszego klasztoru, a także panom, którzy pomagali. Pani Elżbiecie Gajewskiej i wszystkim, którzy włożyli w to dzieło swoją cegiełkę.

8. Przy tej okazji bardzo serdecznie pragniemy z serca podziękować za ofiary składane na tacę szczególnie w pierwszą niedziele miesiąca, która przeznaczana jest na prace remontowo konserwatorskie i utrzymanie naszego kościoła i klasztoru.

9. Dzisiaj przed kościołem zbierane są ofiary dla ciężko chorej p. Justyny Grudzień pochodzącej z Czernikowa Karskiego. Jest na to pozwolenie Kurii diecezjalnej w Sandomierzu.


28.05.2017 – KATECHEZA 299:
CO OZNACZAJĄ SŁOWA, ŻE „DUCH ŚWIĘTY OD OJCA I SYNA POCHODZI”?


      W liturgii łacińskiej wyznając wiarę wypowiadamy słowa: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólną odbiera cześć i chwałę, który mówił przez proroków”. Duch Święty zostaje „zesłany” przez Ojca i Syna, a równocześnie od Nich „pochodzi”. Dlatego też bywa nazywany „Duchem Ojca” (np. Mt 10,20; 1 Kor 2,11; J 15,26) — ale bywa też nazywany „Duchem Syna” (Ga 4,6) albo „Duchem Jezusa” (Dz 16,7), gdyż to sam Jezus Go zsyła (por. J 15,26). Stąd Kościół łaciński wyznaje, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna.
      Przekonanie to opiera się na etymologii imienia Spiritus Sanctus, duch – spiritus – pneuma – ruah. Wychodząc od tej etymologii, określa się „pochodzenie” Ducha Świętego od Ojca i Syna jako Tchnienie Miłości.
      Kim jest Duch Święty? Kościół wierzy i wyznaje, że "Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi i «z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę»" (KKK 685). Kościół wyznając wiar ę w Ducha Świętego wierzy, że jest On jedną z osób Trójcy.
      Duch został wysłany do «serc naszych» (Ga 4, 6), abyśmy mogli otrzymać nowe życie dzieci Bożych" (Kompendium 136). To dzięki Duchowi Świętemu człowiek może poznać tajemnice wiary. Z tą świadomością Kościół naucza, że niezbędny do trwania w jedności z Chrystusem jest udzielany przez Ducha Świętego dar wiary. Zazwyczaj daru tego Duch Święty udziela w sakramencie chrztu. W sakramencie tym człowiek otrzymuje nowe życie w Bogu Ojcu za pośrednictwem Jego Syna w Duchu Świętym. "Bez Ducha nie można więc widzieć Ojca, a bez Syna nikt nie może zbliżyć się do Ojca, ponieważ Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego" (KKK 683). .w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

w dni powszednie: 7.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

Program Regionalny

Nazwa Projektu:

"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich
w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów
w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."