Ogłoszenia


XXX Niedziela Zwykła - 23.10.20161. Dzisiaj przeżywamy w kościele niedzielę misyjną. Z tej też racji gościmy w naszym kościele o. diakona i br. kleryka. Po Mszach świętych zbierane są ofiary do puszek na dzieła misyjne, które prowadzą współbracia z naszej prowincji poza granicami naszego kraju a zwłaszcza w Afryce. Bardzo serdecznie dziękujemy w ich imieniu za każdą ofiarę. Mają także różne gadżety i kalendarze z których dochód także przeznaczany jest na misje.

2. Przyszła niedziela jest ostatnią miesiąca października i przypada Światowy Dzień Różańca. Warto by pomyśleć jak często w tym miesiącu odmawiałem różaniec. Ile razy uczestniczyłem w nabożeństwach różańcowych.

3. W tym tygodniu wspominać będziemy:
- w piątek (28.10) święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

4. W kościele na klęcznikach za ławkami wyłożone są kartki na wypominki. Można wziąć, czytelnie napisać swoich zmarłych i złożyć w zakrystii czy w kancelarii. Prosimy zaznaczyć na kartce czy na listopad czy na cały rok. Rodziny, które napiszą swoich zmarłych i przyniosą do naszego kościoła, to za tych zmarłych będzie odprawiana codziennie wieczorem msza święta przez cały miesiąc listopad. Będziemy się także modlić za nich codziennie przez listopad pół godziny przed Mszą św. wieczorną.

5. Przy ulicy Kilińskiego 26 na przeciw Bramy Warszawskiej w przyszłą sobotę 29 października zostanie otwarte tzw. "Herbarium przy bramie" w którym brat Jan z Dukli z zakonu Bonifratrów będzie udzielał porad dotyczących zielarstwa i zdrowego odżywiania. Będzie można też tam zakupić zioła i maści bonifraterskie które są bardzo poszukiwane, bo są skuteczne w wielu chorobach. W tym miejscu będzie można nabyć gadżety misyjne z których dochód będzie przeznaczony na misje i w ten sposób możemy wspierać misje różnych zakonów. Będą tam prowadzone również warsztaty ceramiczno - zielarskie dla dzieci. Będzie tam czynne od godziny 9.00 do 14.00.

6. Za naszym pośrednictwem Policja zwraca się z apelem, aby zachowywać szczególną ostrożność i czujność w tych dniach zbliżających się Uroczystości Wszystkich Świętych. Złodzieje tylko czekają na to, aby wykorzystać nieuwagę czy roztargnienie ludzi udających się na cmentarze i sprzątających groby swoich bliskich. Dotyczy to także dobrego zabezpieczenia mieszkań.


23.10.2016 – KATECHEZA 269:
DROGI LUDZKIEGO ROZUMU W POZNANIU ISTNIENIA BOGA

     Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, ponieważ jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje dla nas niewidzialny. Z tego względu rodzą się bardzo ważne pytania dotyczące możliwości poznania Stwórcy. Czy w ogóle można poznać niewidzialnego Boga? Jakie drogi prowadzą do poznania Ojca Niebieskiego? Wielu ludzi niewierzących lub obojętnych religijnie uważa, że nie można wierzyć w kogoś, kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny. Wątpliwości dotyczące poznania Stwórcy pojawiają się czasem także w sercach ludzi wierzących.
     O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. Nie jest to jedyna droga poznania Pana Zastępów. Stwórca objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł. „Twarz człowieka, niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku, narodziny dziecka - to ślady obecności Boga pośród nas”. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: "Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy" (KKK 36). Przekonanie o możliwości takiego naturalnego poznania Stwórcy spotykamy już w Księdze Mądrości: "Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13,1-2.5).
     Szukając argumentów na istnienie Boga można więc wziąć za punkt wyjścia porządek i piękno świata. Papież Benedykt XVI w książce – wywiadzie „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy” stwierdza: „Przyglądając się światu, nie widzimy nieba, ale wszędzie możemy dostrzec ślady Boga: w budowie materii, w całej racjonalności rzeczywistości. Także tam, gdzie postrzegamy ludzi, odnajdujemy ślady Boga. Widzimy niedoskonałości, ale też dobro, miłość. To właśnie są miejsca, gdzie jest Bóg. Trzeba uwolnić się od przestarzałych, przestrzennych wyobrażeń. (…) Jest bardzo istotne, abyśmy z wielu względów odnowili nasze myślenie, oderwali się od przestrzennych kwestii i zaczęli rozumować inaczej. Podobnie jak między ludźmi istnieje duchowa obecność - dwie osoby mogą się "dotknąć': choć żyją na różnych kontynentach, ponieważ jest to inny wymiar niż przestrzenny - tak i Bóg nie znajduje się w jakimś "gdzieś': tylko jest realnością”.
     Można też wziąć za punkt wyjścia człowieka: jego otwartość na dobro, dążenie do szczęścia, wrażliwość na prawdę. Człowiek ze swej natury pragnie prawdy, pyta o sens i cel życia. Szukając odpowiedzi na tego rodzaju pytania, szuka czegoś najgłębszego, co stanowiłoby fundament wszystkich rzeczy.
     Czy zatem potrafię zadziwić się pięknem i ogromem otaczającego mnie świata i odkryć w nim Stwórcę? Czy dostrzegam, że za każdym ludzkim dążeniem do prawdy i sensu stoi ostatecznie Bóg? Czy dla moich najbliższych umiem być przekonującym argumentem za Jego istnieniem?w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

w dni powszednie: 7.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

Program Regionalny

Nazwa Projektu:

"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich
w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów
w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."