Ogłoszenia


VIII Niedziela Zwykła - 26.02.2017


1.
W tym tygodniu kończy sie karnawał i będziemy wchodzić w okres Wielkiego Postu.

2. W najbliższą środę 1 marca przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post. Msze św. z okolicznościowym kazaniem i posypaniem głów popiołem będą sprawowane w tym dniu o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. Taca z tego dnia przeznaczona jest na Caritas. Jest to także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3. W każdą niedzielę Wielkiego Postu po Sumie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym a w każdy piątek o godzinie 16.30 Droga Krzyżowa. Serdecznie zapraszamy do rozważania Męki Pańskiej.

4. Od dnia dzisiejszego do przyszłej niedzieli będzie trwał Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, a od Środy Popielcowej do niedzieli Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Prosimy o modlitwę w intencji ludzi uzależnionych od alkoholu, aby zwłaszcza w tym okresie Wielkiego Postu podjęli postanowienia abstynencji.

5. W tym tygodniu dni odnowy religijnej.
- W I Czwartek prosimy Boga o powołania do służby w Kościele
- W I Piątek powierzamy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu. Wyjazd do chorych od godz. 8.00
- W I Sobotę powierzamy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy na wieczorną Mszę świętą w intencji naszej Ojczyzny a po Mszy św. różaniec.

6. Uczestnicząc w nabożeństwach Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

7. Spotkanie formacyjne grupy Religijno-Patriotycznej odbędzie się w środę 15.03 po Mszy św. wieczornej.

8. Składamy serdeczne podziękowanie świętej pamięci Cecylii Głąb z parafii św. Marcina za ofiarę przekazaną na nasz klasztor.

9. Pogłębiajmy wiedzę poprzez czytanie prasy katolickiej, zwłaszcza "Gościa Niedzielnego.


26.02.2017 - KATECHEZA 287:NATURA MĄK PIEKIELNYCH


Piekło jest miejscem mąk wiecznych, dokąd się dostają dusze tych, którzy z jednym choćby ciężkim grzechem zeszli z tego świata. W Ewangelii wg św. Mateusza Pan Jezus kieruje do potępionych następujące słowa: "Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny" (Mt. 25, 41). W innych miejscach Pisma św. znajdujemy stwierdzenia, że piekło jest: "miejscem mąk", miejscem "kary wiecznej", miejscem, "gdzie robak nie umiera, a ogień nie gaśnie", "gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów".
Kościół przypomina prawdę o istnieniu piekła, którego kara jest trojaka. Pierwszą z nich pozbawienie potępionych widzenia Boga. Człowiek jest stworzony do posiadania szczęścia nieskończonego. „Stąd w tym życiu takie mamy pragnienie szczęścia, pragnienie, które żadnym doczesnym szczęściem nie da się zaspokoić. Skoro więc więzy cielesne opadną z grzesznika, widzi jego dusza, że to właśnie Bóg jest tym szczęściem, którego ona całe życie szukała. Powstaje w niej ogromne, nieprzeparte pragnienie posiadania tego Boga, jedynego przedmiotu swego szczęścia. Zarazem czuje, że Bóg ją odpycha od siebie i tak będzie na wieki – stąd rodzi się w niej rozpacz, stąd nienawiść do Boga”. Drugą karą w piekle będą wyrzuty sumienia, określone przez Pismo św. jako: "robak, który nigdy nie umiera". Dusza pozna, że za błahostki straciła dobro największe i jedynie mogące ją uszczęśliwić, straciła na zawsze dobro, które tak łatwo mogła posiąść, które miliony mniej od niej uzdolnionych, w ciężkich warunkach na ziemi żyjących, posiadło. Te myśli wiecznie stać będą przed duszą potępionego i spowodują żal i rozpacz.
Trzecią karą jest cierpienie duszy od ognia piekielnego. „Że w piekle jest ogień prawdziwy, choć może nie taki, jak nasz ziemski, ale który sprawia ból większy jeszcze, niż nasz ziemski, o tym poucza Pismo św. i Tradycja Kościoła. Pan Jezus powie na sądzie ostatecznym do potępionych: "idźcie, przeklęci w ogień wieczny"; piekło jest miejscem, "gdzie ogień nie gaśnie", gdzie "ogień przygotowany od początku świata". Tradycja jednozgodnie uznaje ogień rzeczywisty w piekle. Tu na ziemi, kiedy ciało się pali w ogniu, to i dusza cierpi od ognia, choć ona jest niematerialną. Czemuż by Bóg nie mógł tak sprawić, żeby ogień bezpośrednio palił duszę, tak jak na ziemi może ją palić za pośrednictwem ciała? Jeśli dusza może cierpieć od ognia za pośrednictwem ciała, to za sprawą Bożą może cierpieć wprost od ognia, bez takiego pośrednictwa. Bóg może wywołać swą wszechmocą skutek bez użycia pośrednika”. I ostatnia kara polega na tym, że trwa wiecznie.


w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

w dni powszednie: 7.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

Program Regionalny

Nazwa Projektu:

"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich
w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów
w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."