Obraz Matki Bożej Pocieszenia
(kliknij)
PORZĄDEK MSZY ŚW.

w niedziele:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00
(Suma),
18,30(czas letni)
17.00 (czas zimowy)


w dni powszednie:

7.00
18.30
(czas letni)
17.00 (czas zimowy)


V Niedziela Zwykła - 07.02.2016


1. W obecnym okresie zwykłym roku liturgicznego przeżywamy dzisiaj 5 Niedzielę Zwykłą i od dzisiaj do przyszłej niedzieli będzie trwał 49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

2. W tym tygodniu w Środę (10.02) rozpoczyna się Wielki Post. W Środę Popielcową rozpoczyna się w naszym kościele i parafii Renowacja Misji świętych a zarazem są to rekolekcje wielkopostne. Program tych rekolekcji jest wywieszony w gablotce przed kościołem a także na stronie internetowej naszego klasztoru. Zachęcamy i zapraszamy do odprawienia tych ćwiczeń duchowych. W Środę Popielcową program będzie następujący: - o godz. 7.00 - Msza św. z nauką ogólną - o godz. 8.00 - Msza św. z nauką dla Gimnazjum, LO, i Technikum - o godz. 10.00 - Msza św. z nauką dla Szkoły Podstawowej - o godz. 16.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - o godz. 17.00 - Msza święta z nauką dla wszystkich. Na wszystkich Mszach świętych posypanie głów popiołem. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły, ilościowy i jakościowy. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu będą trwały kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Ofiary zbierane na tacę w środę przeznaczone są na Caritas.

3. W czwartek przypada Światowy Dzień Chorego. Program będzie podobny jak w środę z tym że Od godz. 15.00 będzie spowiedź chorych i starszych a o 15.30 Msza święta z nauką dla nich i udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bardzo prosimy, aby tym osobom umożliwić udział w tym nabożeństwie i przywieźć ich do kościoła.

4. Ofiary zbierane przez ojców misjonarzy w czasie renowacji misji będą przeznaczone dla klasztoru w Krakowie gdzie ojcowie mieszkają.

5. W piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 16.30. Za odprawienie takiego nabożeństwa można uzyskać odpust zupełny.

6. W niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 12.00 będą Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i też za uczestnictwo w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH
W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY W OPATOWIE
10 - 14 luty 2016 roku

MIŁOSIERDZIE BOŻE PONAD WSZYSTKIE DZIEŁA JEGO


ŚRODA POPIELCOWA - 10 lutego
ROZPOCZĘCIE RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH


Godz. 7.00 - Msza święta z nauką ogólną dla wszystkich
Godz. 8.00 - Msza święta z nauką dla Gimnazjum i LO i ZDZ
Godz. 10.00 - Msza święta z nauką dla Szkoły Podstawowej
Godz. 16.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Godz. 17.00 - Msza święta z nauką dla wszystkich
(Na wszystkich Mszach świętych posypanie głów popiołem na znak pokuty w Wielkim Poście)

CZWARTEK - 11 lutego - NMP z Lourdes
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO


Godz. 7.00 - Msza święta z nauką ogólną dla wszystkich
Godz. 8.00 - Msza święta z nauką dla Gimnazjum i LO i ZDZ
Godz. 10.00 - Msza święta z nauką dla Szkoły Podstawowej
Godz. 15.00 - Spowiedź chorych i Starszych
Godz. 15.30- Msza święta z nauką dla Chorych i Starszych,
-Sakrament Namaszczenia Chorych
- Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Godz. 17.00- Msza święta z nauką dla wszystkich

PIĄTEK - 12 lutego
DZIEŃ SAKRAMENTU POKUTY czyli Miłosierdzia Bożego


Godz. 7.00 - Msza święta z nauką ogólną dla wszystkich
Godz. 8.00 - Msza święta z nauką dla Gimnazjum i LO i ZDZ
Godz. 10.00- Msza święta z nauką dla Szkoły Podstawowej
Godz. 15.00- Spowiedź ( Nabożeństwo pokutne - Koronka od Miłosierdzia Bożego)
Godz. 16.30- Droga Krzyżowa
Godz. 17.00- Msza święta z nauką dla wszystkich

SOBOTA - 13 lutego
DZIEŃ Z MATKĄ BOŻĄ BOLESNĄ

Godz. 8.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
Godz. 9.00 - Msza święta z nauką dla wszystkich
Godz. 16.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
Godz. 17.00 - Msza święta z nauką dla wszystkich

NIEDZIELA - 14 lutego
ZAKOŃCZENIE RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH


Godz. 7.00 - Msza święta z nauką dla wszystkich
Godz. 9.00 - Msza święta z nauką dla wszystkich
Godz. 10.30- Msza święta z nauką dla wszystkich
Godz. 12.00- Msza święta.
- Po Mszy świętej Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Godz. 17.00- Msza święta na zakończenie Renowacji Misji świętych
Godz. 10.00 - Msza święta w Wąworkowie
Godz. 11.00 - Msza święta w Zochcinku

UWAGA: Spowiedź wiernych na każdej Mszy świętej

Renowacja Misji świętych, to czas szczególnej łaski Bożej, czas wyciszenia, refleksji i pokuty. Aktywny udział w misjach jest obowiązkiem każdego wierzącego.

Serdecznie zapraszają: Duszpasterze Opatowscy i Misjonarze - OO. Bernardyni z Krakowa7.02.2016 - KATECHEZA 233:
CZYM JEST NAKAZ: NIE UMIEJĘTNYCH POUCZAĆ?

Nieumiejętny to człowiek, który jeszcze niczego nie widział, który czegoś nie zobaczył. "Nieumiejętnych pouczać" nie znaczy stawiać się ponad kimś; raczej chodzi o to, aby temu, który czegoś nie widział, otworzyć oczy, jednocześnie mówiąc: "Spójrz tutaj. Tam jest coś interesującego. Tam jest coś, co cię dotyczy, co jest dla ciebie ważne". Nie pouczam go zatem, lecz pokazuję mu coś, aby mógł to obejrzeć własnymi oczami. Możemy także powiedzieć, że praca nauczyciela w szkole jest uczynkiem miłosierdzia. On chciałby nieumiejętnym czyli niewiedzącym uczniom i uczennicom otworzyć oczy, nie po to, aby nabywali wiedzy w formie powtarzalnych treści, lecz aby widzieli więcej, aby widzieli lepiej. Nauczanie jest przede wszystkim nauką patrzenia. Nauczanie nie odbywa się w pierwszej kolejności za pomocą słów. Słowa są jak klucz, który otwiera oczy, przekazują nie tylko wiedzę. Poruszają człowieka, jego serce. Otwierają drzwi, przez które może wejść uczeń, aby podziwiać nowy świat. Ale nauczyciel naucza także poprzez przykład pokazujący, że jego osoba i jego słowa stanowią jedno. Swoją osobą pokazuje, za co zaręcza i co konstytuuje człowieka. Grecki filozof Sokrates rozumiał sztukę nauczania jako sztukę duchowego akuszerstwa. Tak jak akuszerka pomaga przy porodzie, tak nauczyciel pomaga, stawiając pytania, aby uczeń spojrzał na świat z nowej perspektywy i w ten sposób odnowił swe wnętrze. W dyskusji z faryzeuszami Jezus przestrzega przed nazywaniem siebie rabinem, ojcem lub nauczycielem, tak jak czynią to faryzeusze i jak najwyraźniej czynili niektórzy uczeni w Piśmie. Te trzy pojęcia ukazują trzy aspekty nauczania. Rabin w zasadzie znaczy "mój władca", "mój wielki". Istnieje więc niebezpieczeństwo stawiania się jako nauczyciel ponad uczniami, ponad nieumiejętnymi. Natomiast Jezus podkreśla równość wszystkich chrześcijan o czym możemy usłyszeć w Ewangelii wg św. Mateusza: "Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście" (Mt 23,8). Faryzeusze każą nazywać siebie ojcami; Jezus wskazuje na Boga, naszego jedynego Ojca. Istnieje niebezpieczeństwo, że nauczyciele uzależnią od siebie swoich uczniów. Dzieje się tak niekoniecznie w szkole, lecz także w ruchach duchowych. We wczesnym monastycyzmie mówiono o duchowym ojcostwie. Jednak mnisi wyznaczyli surową miarę i ostrzegali przed współbraćmi udającymi ojców. Żaden człowiek nie może stanowić o naszym sumieniu, jedynie Chrystus. Jedynie On jest naszym prawdziwym Nauczycielem. Św. Mateusz przedstawia nam Jezusa jako prawdziwego Nauczyciela - nauczającego nie tylko poprzez słowa, lecz także poprzez przykład, który swoim życiem i cierpieniem wypełnia naukę przekazaną uczniom. Św. Mateusz przedstawia nam Mękę Pańską w taki sposób, że w niej staje się widoczne i odczuwalne Kazanie na Górze.Klasztor i Kościół OO. Bernardynów w Opatowie
Copyright © 2009-2016