Ogłoszenia


IV Niedziela Wielkiego Postu - 26.03.2017


1.
Dziś już czwarta niedziela Wielkiego Postu, tym bardziej zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 16.30 i na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę po Sumie.

2. W sobotę 1 kwietnia przypada I Sobota miesiąca. Powierzymy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Na Mszy św. wieczornej i po niej będziemy się także modlić w intencji naszej Ojczyzny.

3. Przyszła niedziela 2 kwietnia jest pierwsza miesiąca a więc adoracyjną. Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na remont zakrystii, który właśnie trwa. Po Mszach o godz. 7.00 i 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.

4. Także w przyszłą niedzielę z racji przypadającej rocznicy śmierci naszego rodaka świętego Jana Pawła II po Mszy świętej wieczornej będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, która się zakończy w godzinie śmierci Jana Pawła II. Adorację poprowadzi Akcja Katolicka z jej opiekunem O. Jordanem. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wspólnej adoracji. Będziemy prosić naszego rodaka za naszą Ojczyznę i w intencji rodzin.

5. Do puszki pod chórem można składać ofiary na paczki dla ubogich na święta oraz na kwiaty do Bożego Grobu.

6. Zachęcamy do nabycia "Gościa Niedzielnego"


26.03.2017 – KATECHEZA 291
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY

     Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych określonych warunków - przy pomocy Kościoła. Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).
     Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub w całości. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cząstkowe jak i zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
     Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone.
     Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech następujących warunków: 1) spowiedź sakramentalna, 2) Komunia eucharystyczna, 3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
     Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy. Wypada, by Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
     Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz "Ojcze nasz" i "Zdrowaś". Pozostawia się wiernym swobodę wyboru jakiejkolwiek modlitwy zgodnie z ich pobożnością.w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

w dni powszednie: 7.00
czas letni: 18.30
czas zimowy: 17.00

Program Regionalny

Nazwa Projektu:

"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich
w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów
w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."